Polska

Główne priorytety wyborcze


Zobowiązujemy się do: 


 • odpowiedzialnego zarządzania gospodarką – podstawy dalszej poprawy jakości życia w Islandii.


 • ochrony prawa pacjentów do opieki zdrowotnejnowy system ubezpieczeń zdrowotnych stawiajacy ludzi na pierwszym miejscu, a nie sam system.


 • lepszego zagospodarowania zielonej energii – Islandia liderem w wymianie energii, wykorzystując zieloną energię krajową.


 • do kompleksowego zreorganizowania systemu ubezpieczeń seniorów – natychmiastowa podwyżka kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 200 000 ISK.


 • obniżenia podatków – przynoszących korzyści zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom.


 • wspierania bardziej dynamicznej i zróżnicowanej gospodarki – z niższymi opłatami, prostszymi regulacjami i zachętami do innowacji.


 • zapewnienia lepszej i szybszej obsługi, łatwiejszą dostępność danych i prostsze życie - Cyfrowa Islandia


 • reorganizacji systemu zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych – sprzyjanie samodzielności finansowej i zwiększaniu możliwości zatrudnienia.


 • dalszego inwestowania w nowoczesny, wydajny i bezpieczny transport – budowanie solidnej infrastruktury, opartej na wolności wyboru i różnorodności.


 • zapewnienia wolnego handlu międzynarodowego – dalszego otwierania światowych rynków dla islandzkiego eksportu.


 • dalszej dywersyfikacji systemu edukacji – aby nadążać za szybkim rozwojem społeczeństwa i potrzebami gospodarki. Szkoły niepubliczne powinny cieszyć się równym traktowaniem.

 

 • kontynuacji cyfrowej rewolucji w usługach zdrowotnych i opiekuńczych.